Vragen over functionele mogelijkheden van Joomla CMS vergeleken met Moodle LMS

Moderator: pe7er

Forum rules
Forum Regels
Post Reply
rges
Joomla! Fledgling
Joomla! Fledgling
Posts: 2
Joined: Thu Jan 25, 2018 3:50 pm

Vragen over functionele mogelijkheden van Joomla CMS vergeleken met Moodle LMS

Post by rges » Wed Feb 28, 2018 12:02 pm

Hallo Joomler,

Ik heb Joomla (3.8.5) sinds een maand onderzocht om een inschatting van de potenties van Joomla CMS te krijgen, vooral vergeleken met Moodle LMS.
Joomla is weliswaar geen Learning Management System, maar toch zie ik enkele mogelijkheden.
Vergeleken met Moodle, ervaar ik bij Joomla de volgende positieve kanten:
Joomla laat zich gemakkelijk installeren (op WIMP: Windows10, IIS, MySql, PHP).
Joomla reageert sneller op gebruikershandelingen (zowel de website [frontend] als het beheer-deel [backend]).
Joomla heeft een beheeromgeving voor de Administrator (superuser) die overzichtelijk is en uitgebreid.
Joomla heeft standaard een mooie GUI, dat bezoekers uitnodigt tot verder verblijf.
Joomla heeft vele gratis plugins op allerlei gbied.
Nadelen:
Joomla heeft een functioneel, onduidelijke startpagina van waaruit de superuser moet beginnen met opbouwen van inhoudelijke structuur en navigatie.
Joomla heeft een rare/onduidelijke opzet van ruimtelijke zonering wat betreft positionering van onderdelen op een webpagina (?tp=1).
Het is voor de superuser wennen bij de functionele site-opbouw om rekening te houden met de essentiele combinatie van Category-Article-Menu-Group-Accesslevel.

Als ik zou overstappen van Moodle naar Joomla, dan is het voor mij belangrijk om te weten of onderstaande functies op de een of andere manier ook te verwezenlijken zijn met Joola en gratis plugins/extensies.
Mocht je enige tips hebben over (een bepaald deel van) mijn vragen, dan lees ik die graag.
Het betreft een 'schoolse' inrichting van cursussen:
---
Functionele specificaties:
A. Educatie
De 'school' bevat 7 levens-categorieen. De kennis-onderverdeling is als volgt opgebouwd:
1. De student kiest een van de 7 Categorieen.
2. Iedere categorie bestaat uit meerdere Cursussen. (Een cursus is de spil waar alles om draait. Bij een cursus hoort een certificaat.)
3. Iedere cursus bestaat uit meerdere Hoofdstukken.
4. Ieder hoofdstuk bevat minimaal 1 Les met bijbehorende test/proefwerk.
5. Iedere les bestaat uit meerdere theorie-Pagina's (plus een webpagina met inhoudsopgave en een appendix-pagina, bijvoorbeeld met externe hyperlinks).
6. Aan het einde van een les volgt automatisch een Test (multiple choice vragen).

B. Curriculum abonnement
Een student schrijft zich in voor een bepaalde cursus binnen een categorie. Hierdoor krijgt hij een login-account met een profiel-pagina.
Deze inschrijving activeert een tijdsperiode van (bijvoorbeeld) een jaar (begin - einddatum) waarin de student de cursus af moet krijgen om een certificaat te behalen.
D.m.v. dit 'curriculum-abonnement' heeft hij/zij alleen toegang tot:
a) lesmateriaal van die ene cursus (tekst, afbeeldingen, andere soort bestanden),
b) bijbehortende testjes,
c) bijbehorende studenten-forum,
d) bijbehorende glossary en cloud-tag,
e) werkruimte dat hij deelt met enkele andere studenten waarmee hij samenwerkt binnen deze cursus.

C. Gestructureerde lesvolgorde
a) Geforceerde volgorde van lessen volgen:
Kan een student geforceerd worden (door het LMS systeem) om binnen een cursus deze volgorde aan te houden:
Eerst hoofdstuk 1 lezen, en wel: Les 1a --> test 1a doen --> les 1b --> test 1b doen etc.
Dan hoofdstuk 2 doornemen: Les 2a --> test 2a doen --> les 2b --> test 2b doen etc.
Dan hoofdstuk 3 doorlopen etc, totdat hij hele cursus in de juiste volgorde doorlopen heeft en daarbij alle testen gemaakt heet.
[b) Bij sommige cursussen moeten studenten een werkstuk inleveren, dat beoordeeld wordt door de betreffende leraar.]
c) Aan het einde van de cursus krijgt hij/zij een eindcijfer voor die cursus, gebaseerd op het gemiddelde van alle testjes (binnen betreffende cursus).
d) Bij een voldoende krijgt hij/zij automatisch een 'badge' of certificaat.

D. Examen
Ge-automatiseerde Quiz/Test
a) Iedere les eindigt in een test dat bestaat uit Multi-Choice Questions (MCQ).
De samenstelling van de 10 vragen per test worden random gekozen door het LMS uit een reservoir van vragen (vooraf door de leraar ingebracht),
zodat iedere student andere test-vragen krijgt of in een andere volgorde.

E. Eindcijfer / Certificaat
Ge-automatiseerde afronding van iedere cursus:
Aan het eind van een cursus berekent het LMS een eindcijifer als voldaan is aan 2 voorwaarden:
1. student heeft alle lessen binnen betreffende cursus gevolgd en
2. hij/zij heeft al de bijbehorende proefwerken/testjes online gedaan.
Als zijn/haar gemiddelde cijfer hoger is dan een 6, dan krijgt student een 'badge' of certificaat.
Het certificaat kan door de student uitgeprint worden.
Studenten die heel hoog scoren over meerdere cursussen, worden vermeld in de 'Hall/Wall of Fame' mits ze dat zelf willen.

F. Werkruimte
(private student group / personal workspace)
a) Bij bepaalde cursussen mogen studenten samenwerken of moeten met elkaar online oefenen (groepsgrootte: minimaal 3 personen).
b) Daarvoor kunnen studenten zelf (middels een forum of interne messaging) een online werkruimte inrichten.
c) Hierin kunnen ze alleen met elkaar bestanden uitwisselen en commentaar leveren op elkaar's werk e.d.
d) Alleen de leraar en moderator hebben ook toegang, t.b.v. monitoren van studie voortgang, of monitoren van onwenselijke activiteiten.

G. Fora
a) Op het niveau van ieder van de 7 Categorieen bestaat een forum voor alle personen met een abonnement/inschrijving.
b) Op het niveau van iedere Cursus bestaat een forum alleen voor personen met een specifieke inschrijving voor betreffende cursus.
c) Een moderator monitort op onwenselijke activiteiten/teksten en kan eventueel bepaalde personen blokkeren.

H. Beperkte toegang op cursus niveau
Ten aanzien van anonieme bezoekers, gasten of studenten die op een hyperlink klikken dat verwijst naar een (cursus-)webpagina:
Als zij niet ingeschreven staan voor die specifieke cursus (dus geen abonnement op hebben) dan moeten ze automatisch gedirigeerd worden
naar een (standaard) webpagina, waarin staat hoe ze zich kunnen melden voor die betaalde cursus / dat onderdeel.

I. Glossary / Tag Cloud
Een student kan ook bepaalde definites van terminologie opzoeken die bij een specifieke cursus (of categorie) horen, middels:
a) Glossary : hyperlink- referenties ingebed in tekst, waarbij eventueel de beschrijving van trefwoord als popup verschijnt.
b) Tag Cloud dat Labels met trefwoorden bevat. Wanneer je op een tag klikt dan verschijnt een overzicht met de curususnamen waarin deze term behandeld wordt.
---

Alvast bedankt voor de moeite
Vriendelijk groetend,
Rolf

Post Reply

Return to “Algemene vragen”