Page 1 of 1

Slutten for Joomla! 1.0.x i 2009

Posted: Mon Dec 22, 2008 1:24 pm
by sone12
Vi begynner å se tegn til at Joomla 1.0.x prosjektet nå avsluttes. I 2009 vil også utvidelsene til Joomla 1.0.x bli borte fra JED (Joomla! Extensions Directory).

Her er en fremdriftsplan for 2009:
• 31 mars 2009: Ingen flere utvidelser for Joomla 1.0.x vil bli lagdt ut på JED.
• 30 juni 2009: Joomla 1.0 utvidelser vil bli avpublisert i JED
• 22 juli 2009: Joomla 1.0 legges død

Jeg oppfordrer dere til å ha dette i bakhodet når dere planlegger webprosjekter den nermeste fremtiden.

Les mere her: http://community.joomla.org/blogs/commu ... -2009.html