ការ​បង្ហាញ​ទីតាំង​ម៉ូឌុល​មិន​សម​បំណង

hengmengkong
Joomla! Intern
Joomla! Intern
Posts: 72
Joined: Sun Sep 13, 2009 3:45 am

ការ​បង្ហាញ​ទីតាំង​ម៉ូឌុល​មិន​សម​បំណង

Postby hengmengkong » Tue May 03, 2011 3:55 pm

ខ្ញុំ​ទៅ​តែ​ផ្លាស​ប្តូរ​ស្បែក​ជូមឡា​ពីbeez5ទៅ​ជា​ jsn epic។ ក្រោយមក​ខ្ញុំ​បាន​ធ្វើ​ការ​រៀប​ចំ​ទី​តាំង​ម៉ូឌុល​សារជា​ថ្មី បញ្ហា​បាន​លេច​ឡើង ការ​បង្ហា​ញ​ម៉ូឌុល​តាម​ទំព័រ​ខ្លះត្រូវ​តាម​ទី​តាំង​ដែល​បាន​កំណត់ តែ​ខ្លះ​ទៀត​បង្ហាញ​ខុស​ពី​ទី​តាំង​ដែល​បាន​កំណត់។ ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​រូប​ភាព​៖
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

User avatar
hengsovann
Joomla! Explorer
Joomla! Explorer
Posts: 375
Joined: Fri Jul 10, 2009 4:00 am
Location: Cambodia
Contact:

Re: ការ​បង្ហាញ​ទីតាំង​ម៉ូឌុល​មិន​សម​បំណង

Postby hengsovann » Tue May 03, 2011 11:17 pm

ការ​ផ្លាស់​ប្ដូរ​ពី​ពុម្ព​មួយ​ទៅ​ពុម្ព​មួយ​ទៀត​ជា​ធម្មតា​តែងតែ​មាន​ភាព​ច្របូក​ច្របល់​រវាង​ទីតាំង​ម៉ូឌុល។
អ្នក​គ្រាន់តែ​ត្រូវ​ដឹង​ពី​ឈ្មោះ​ និង​ទីតាំង​របស់​ម៉ូឌុល​របស់​ពុម្ព​ថ្មី ហើយ​ចូល​ទៅ​កម្មវិធី​គ្រប់គ្រង​ម៉ូឌុល​ដើម្បី​ធ្វើ​ការ​សម្រួល​ទីតាំង​ឲ្យ​សមស្រប​ទៅ​តាម​ឈ្មោះ​របស់​និង​ទីតាំង​ម៉ូឌុល​ថ្មី​ជា​ការស្រេច ។
Sovann Heng ហេង សុវណ្ណ getinside360.com
អរគុណ"​អាច​ជួយ​ជំរុញ​អ្នក​ដទៃ​​មាន​កម្លាំង​ចិត្ត​ក្នុង​ការ​ចែក​រំលែក
Khmer (CAMBODIA) Translation Team Coordinator អ្នក​សម្របសម្រួល​ក្រុម​បកប្រែ​ភាសា​ខ្មែរ​

hengmengkong
Joomla! Intern
Joomla! Intern
Posts: 72
Joined: Sun Sep 13, 2009 3:45 am

Re: ការ​បង្ហាញ​ទីតាំង​ម៉ូឌុល​មិន​សម​បំណង

Postby hengmengkong » Wed May 04, 2011 12:28 am

ខ្ញុំ​បាន​បិទ​បណ្តា​ម៉ូឌុល​នោះ​អស់​ហើយ​។ ហើយ​បាន​រៀប​ចំទី​តាំង​ថ្មី​សំរាប់​វា​ តែ​វានៅ​តែ​ដដែល!!!!!!!!

hengmengkong
Joomla! Intern
Joomla! Intern
Posts: 72
Joined: Sun Sep 13, 2009 3:45 am

Re: ការ​បង្ហាញ​ទីតាំង​ម៉ូឌុល​មិន​សម​បំណង

Postby hengmengkong » Wed May 04, 2011 7:46 am

ខ្ញុំ​បាន​ចូល​ទៅ​មើល​គេហទំព័រ​ http://khmerjoomla.org/ ឃើញ​គេ​អាច​ប្រើ​​ទី​តាំង​ត្រឹម​ត្រូវ​ជា​ធម្មតា​។

User avatar
hengsovann
Joomla! Explorer
Joomla! Explorer
Posts: 375
Joined: Fri Jul 10, 2009 4:00 am
Location: Cambodia
Contact:

Re: ការ​បង្ហាញ​ទីតាំង​ម៉ូឌុល​មិន​សម​បំណង

Postby hengsovann » Wed May 04, 2011 9:26 am

សូម​សំគាល់​ថា​ពុម្ព​របស់​អ្នក​ពុំ​មាន​ម៉ូឌុល​ឈ្មោះ left ឬ right ទេ គឺ​មាន​តែ៖
  • left-top ឬ right-top
  • left-2 ឬ right-2
  • left-bottom ឬ right-bottom
Sovann Heng ហេង សុវណ្ណ getinside360.com
អរគុណ"​អាច​ជួយ​ជំរុញ​អ្នក​ដទៃ​​មាន​កម្លាំង​ចិត្ត​ក្នុង​ការ​ចែក​រំលែក
Khmer (CAMBODIA) Translation Team Coordinator អ្នក​សម្របសម្រួល​ក្រុម​បកប្រែ​ភាសា​ខ្មែរ​

hengmengkong
Joomla! Intern
Joomla! Intern
Posts: 72
Joined: Sun Sep 13, 2009 3:45 am

Re: ការ​បង្ហាញ​ទីតាំង​ម៉ូឌុល​មិន​សម​បំណង

Postby hengmengkong » Wed May 04, 2011 9:39 am

ទោះ​បី​ជា​ខ្ញុំ​ដាក់​វា​នៅ​ទីតាំង right-top ឫ right-top ក៏​មិន​មាន​ប្រសិទ្ធ​ភាព​ដែរ​លោក​ពូ

User avatar
hengsovann
Joomla! Explorer
Joomla! Explorer
Posts: 375
Joined: Fri Jul 10, 2009 4:00 am
Location: Cambodia
Contact:

Re: ការ​បង្ហាញ​ទីតាំង​ម៉ូឌុល​មិន​សម​បំណង

Postby hengsovann » Wed May 04, 2011 11:03 am

សូម​សាកល្បង​កំណត់ Layout Settings របស់​ពុម្ព​ JSN Epic
# Promo Right Width (%)
# Left Column Width (%)
# Right Column Width (%)
# Inner Left Column Width (%)
# Inner Right Column Width (%)
Sovann Heng ហេង សុវណ្ណ getinside360.com
អរគុណ"​អាច​ជួយ​ជំរុញ​អ្នក​ដទៃ​​មាន​កម្លាំង​ចិត្ត​ក្នុង​ការ​ចែក​រំលែក
Khmer (CAMBODIA) Translation Team Coordinator អ្នក​សម្របសម្រួល​ក្រុម​បកប្រែ​ភាសា​ខ្មែរ​

hengmengkong
Joomla! Intern
Joomla! Intern
Posts: 72
Joined: Sun Sep 13, 2009 3:45 am

Re: ការ​បង្ហាញ​ទីតាំង​ម៉ូឌុល​មិន​សម​បំណង

Postby hengmengkong » Wed May 04, 2011 11:29 am

វា​នៅ​តែ​មិន​អាច​ឲ្យ​វា​ឡើង​មក​ខាង​លើ​កើត!


Return to “Khmer Forum”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest