Redirect 301 -Cách thức chuyển hướng, thay đổi URL trang web

Cần hỗ trợ cho các dự án liên quan đến Joomla, Gửi yêu cầu tại đây.

Moderator: hungkhanggl

Forum rules
Locked
SOLDIER801
Joomla! Apprentice
Joomla! Apprentice
Posts: 48
Joined: Fri Apr 27, 2012 1:48 pm
Contact:

Redirect 301 -Cách thức chuyển hướng, thay đổi URL trang web

Post by SOLDIER801 » Sun Apr 29, 2012 12:16 am

Redirect 301 là cách thức chuyển hướng trang web hoặc thay đổi 1 URL, đây là một công việc mà các SEOer và Developer thường xuyên làm. Redirect 301 có thể xuất phát từ những nhu cầu sau:

a. Chuyển hướng toàn bộ website từ tên mền A sang tên miền B, 1 thư mục A sang 1 thư mục B hoặc 1 trang web A (web page - Url 1) sang trang web B (web page khác - Url 2).

b. Thay đổi URL thông thường, kém thân thiện thành 1 URL thân thiện với người dùng và Search Engine (URL Friendly).

c. Thông báo với người dừng và SE biết URL 1 không còn sử dụng và đã chuyển hoàn toàn sang URL 2 nhằm tránh gây ra những liên kết gãy.

d. Chuyển hướng trang web trong trường hợp 2 trang trùng lắp nội dung (duplicate content)

e. Phục vụ cho các mục đích riêng khác của SEOer và Developer.


Image


Rediect trang web có 2 dạng:

- Redirect 301: Tham số truyền thông báo cho SE biết URL 1 sẽ chuyển sang URL 2 vĩnh viễn, có nghĩa là tất cả những thế mạnh của URL 1 sẽ chuyển hết sang URL 2 (Cách này SEOer thường dùng, có giá trị).

- Redirect 302: Tham số truyền thông báo cho SE biết URL 1 sẽ chuyển tạm thời sang URL 2 (Temporary, cách này không có ý nghĩa trong SEO).Cách thức redirect 301 được thể hiện nhiều ngôn ngữ khác nhau:

1. Redirect dùng ngôn ngữ HTML

Code: Select all

PHP Code [HVIT] :
<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=http://[spam].net">
Cách này rất thủ công, và đặc biệt mất công với những trang thay đổi đồng loạt rất nhều URL. Mặt khác cách này được khá nhiều spammer lợi dụng để đánh lạc hướng SE. Chúng tập trung tối ưu hoá một trang rất tốt, sau đó redirect trang đó tới 1 trang khác có nội dung không liên quan (tất nhiên là theo mục đích riêng). Google biết điều đó, chính vì vậy không nên quá lạm dụng kỹ thuật này.


2. Redirect 301 dùng ngôn ngữ PHP

Code: Select all

Code :
<? 
header("HTTP/1.1 301 Moved Permanently"); 
header("Location: http://www.[spam].net"); 
?>
3. Redirect 301 dùng ngôn ngữ ASP

Code: Select all

Code :
<%@ Language=VBScript %> 
<% Response.Status="301 Moved Permanently" 
Response.AddHeader "Location","http://www.[spam].net/" 
%>
4. Redirect 301 dùng ngôn ngữ ASP.NET

Code: Select all

Code :
<script runat="server"> 
private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e) { 
  Response.Status = "301 Moved Permanently"; 
  Response.AddHeader("Location","http://www.[spam] .net/"); 
} 
</script>
5. Redirect 301 dùng ngôn ngữ JSP (Java Server Page)

Code: Select all

Code :
<% 
response.setStatus(301); 
response.setHeader( "Location", "http://www.[spam] .net/" ); response.setHeader( "Connection", "close" ); 
%>
6. Redirect 301 dùng ngôn ngữ PERL

Code: Select all

Code :
$q = new CGI; print $q->redirect("http://www.[spam] .net/");
7. Redirect 301 dùng ngôn ngữ Ruby on Rails

Code: Select all

Code :
def old_action 
headers["Status"] = "301 Moved Permanently" 
redirect_to "http://www.[spam] .net/" 
end
8. Redirect 301 dùng IIS 7.0

Code: Select all

Code :
<configuration>  
 <system.webServer>   
  <rewrite>    
   <rules>     
   <rule name="Redirect to WWW" stopProcessing="true">      
    <match url=".*" />      
     <conditions>       
      <add input="{HTTP_HOST}" pattern="^[spam].net$" /> 
     </conditions>      
       <action type="Redirect" url="http://www.[spam] .net/{R:0}"
        redirectType="Permanent" />    
   </rule>    
   </rules>   
  </rewrite>  
 </system.webServer> 
</configuration>
9. Redirect 301 dùng tập tin .htaccess

a. Tập tin .htaccess là gì ?

htaccess là một tập tin cấu hình đặc biệt, htaccess cho phép bạn thay đổi cách hoạt động của máy chủ Apache ở tầng thư mục. Tập tin htaccess gồm các dòng lệnh, có thể tùy biến theo người dùng, được đặt trong một thư mục nào đó, nó sẽ có tác dụng cho thư mục đó và tất cả các thư mục con. Một trong những ứng dụng phổ biến của htaccess là cho phép viết lại đường dẫn URL (rewrite URL).

b. Cài đặt tập tin .htaccess

Điều đầu tiên là bạn phải đảm bào chắc server Apache của bạn hỗ trợ mod_rewrite cho phép sử dụng .htaccess để áp dụng redirect 301. Sau đó bạn phải tải tệp tin .htaccess từ thư mục gốc chứa các trang web của bạn. Nếu như bạn không có tệp tin .htaccess trong thư mục gốc thì bạn phải tạo nó với trình soạn thảo text như Notepad, Ultraedit hay EditPadPro, v.v. Phải chắc chắn rằng bạn viết đúng tên và có dấu chấm “.” đầu tệp tin.


Người sử dụng Windows sẽ không thể tạo được tệp tin .htaccess vì tệp tin đặc biệt này không chứa tên, nó chỉ chứa tên của phần tên mở rộng. Vì thế bạn hãy tải tệp tin text bất kỳ trong window rồi tải lên server qua FTP rồi đổi tên trên sever.


Sau khi tải tệp tin .htaccess xuống máy, nếu đã có các dòng lệnh trước đó thì hãy cẩn thận đừng thay đổi nếu như bạn không chắc, tốt nhất hãy sao lưu một bản để phòng trường hợp cần thiết bạn vẫn có thể quay trở lại.

c. Cách thức sử dụng .htaccess

- Cài đặt cơ bản:

Code: Select all

Code :
Options +FollowSymLinks 
RewriteEngine On 
RewriteBase /
- Redirect 301 cơ bản

Code: Select all

Code :
redirect 301 /old/index.htm http://www.[spam].net/forum.htm
- Thay đổi phần mở rộng của file: Chuyển từ /forum.php sang URL mới /forum.html

Code: Select all

Code :
RedirectMatch 301 (.*)\.php$ http://www.example.com$1.html
- Chuyển từ http://www.[spam].net sang [spam].net

Code: Select all

Code :
Options +FollowSymLinks 
RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_HOST} .
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^[spam]\.net
RewriteRule (.*) http://[spam].net/$1 [R=301,L]
- Chuyển từ [spam].net sang http://www.[spam].net

Code: Select all

Code :
Options +FollowSymLinks 
RewriteEngine on 
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^[spam].net [NC] 
RewriteRule ^(.*)$ http://www.[spam].net/$1 [L,R=301]
- Chuyển từ [spam].net/index.php sang [spam].net/

Code: Select all

Code :
Options +FollowSymLinks
RewriteEngine on
# index.php to /
RewriteCond %{THE_REQUEST} ^[A-Z]{3,9}\ /.*index\.php\ HTTP/
RewriteRule ^(.*)index\.php$ /$1 [R=301,L]
- Chuyển toàn bộ site đến tên miền mới

Code: Select all

Code :
Options +FollowSymLinks 
RewriteEngine on 
RewriteRule (.*) http://www.[spam].net/$1 [R=301,L]
- Chuyển toàn bộ trang trong 1 thư mục (congcuseo) đến 1 trang mới (lamseo.php)

Code: Select all

Code :
RewriteRule ^congcuseo(.*)$ /lamseo.php [L,R=301]
Theo [spam].net
Chia sẽ cùng nhau phát triển :D
http://kenhmuanhadat.com/

thanhcars
Joomla! Fledgling
Joomla! Fledgling
Posts: 2
Joined: Sat May 05, 2012 1:39 pm
Contact:

Re: Redirect 301 -Cách thức chuyển hướng, thay đổi URL trang

Post by thanhcars » Sat May 05, 2012 1:58 pm

Mình vào thegioiseo và theo link của bác thanhphu sang đây và đã được đọc bài viết này. Vỡ ra được nhìu đìu. Thank chủ pic và bác thanhphu nhé

vanlanh52
Joomla! Apprentice
Joomla! Apprentice
Posts: 21
Joined: Sat Apr 21, 2012 4:51 am
Contact:

Re: Redirect 301 -Cách thức chuyển hướng, thay đổi URL trang

Post by vanlanh52 » Sun May 06, 2012 4:31 am

khaimaocau4 wrote:Một bài viết rất hữu ích! Nhưng việc redirect này phục vụ cho seo cũng phải đảm bảo 1 số điều kiện: ví dụ như những url có cùng nội dung thì sẽ tốt hơn và đảm bảo giữ đc pr và index :)
redirect cũng chỉ dùng trong trường hợp bất khả kháng thôi, ví dụ như làm lại source cho website hoặc thay đổi domain của web

SOLDIER801
Joomla! Apprentice
Joomla! Apprentice
Posts: 48
Joined: Fri Apr 27, 2012 1:48 pm
Contact:

Re: Redirect 301 -Cách thức chuyển hướng, thay đổi URL trang

Post by SOLDIER801 » Sun May 06, 2012 6:01 am

thanhcars wrote:Mình vào thegioiseo và theo link của bác thanhphu sang đây và đã được đọc bài viết này. Vỡ ra được nhìu đìu. Thank chủ pic và bác thanhphu nhé
Cảm ơn bác đã đọc bài viết.
Củng như bác vanlanh52 đã nói trường hợp Redirect 301 là chỉ dùng cho các trường hợp bất khả kháng như thay đổi source và URL chỉ mục.

Mình khuyên bác không nên lạm dụng Redirect 301 nhiều nó sẽ khống tốt cho bạn khi SEO.

Nếu bạn sử dụng joomla Redirect 301 bằng .htaccess thì vào đây tham khảo thêm nha: http://forum.joomla.org/viewtopic.php?f=171&t=714717
Chia sẽ cùng nhau phát triển :D
http://kenhmuanhadat.com/

tomytran
Joomla! Enthusiast
Joomla! Enthusiast
Posts: 238
Joined: Mon Dec 14, 2009 1:52 pm
Location: www.tomytran.com
Contact:

Re: Redirect 301 -Cách thức chuyển hướng, thay đổi URL trang

Post by tomytran » Sat May 12, 2012 3:55 am

.
☛ Đúng là bài viết hay, tổng hợp đầy đủ, chỉ tiếc rằng ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
KHÔNG CÓ NÚT +1 hoặc Like.

SOLDIER801
Joomla! Apprentice
Joomla! Apprentice
Posts: 48
Joined: Fri Apr 27, 2012 1:48 pm
Contact:

Re: Redirect 301 -Cách thức chuyển hướng, thay đổi URL trang

Post by SOLDIER801 » Sun May 20, 2012 11:16 am

Cái này thì đương nhiên rồi,Nếu tốt nhất là code tương thích được và giữ được nguyên là nhất à,có điều dân quảng cáo mình thấy họ cũng hay chuyển hướng linh tinh tới các trang khác để tăng traffic à...
Nếu họ làm vậy thì sẽ dễ bị rơi vào sandbox của GG đó bác, đừng nên bắt chước làm theo vì hiện giờ GG nó đang chém đẹp những SEOer tiêm quá liều :D
Chia sẽ cùng nhau phát triển :D
http://kenhmuanhadat.com/

zay_o
Joomla! Apprentice
Joomla! Apprentice
Posts: 34
Joined: Sat Apr 21, 2012 4:38 am
Contact:

Re: Redirect 301 -Cách thức chuyển hướng, thay đổi URL trang

Post by zay_o » Wed May 30, 2012 3:08 am

nguyenmaivang wrote:
Cái này thì đương nhiên rồi,Nếu tốt nhất là code tương thích được và giữ được nguyên là nhất à,có điều dân quảng cáo mình thấy họ cũng hay chuyển hướng linh tinh tới các trang khác để tăng traffic à...
Muốn tăng traffic thì có thể dùng popup được, còn redirect như vậy ko tốt cho seo chút nào cả

MrReal
Joomla! Apprentice
Joomla! Apprentice
Posts: 21
Joined: Fri Apr 27, 2012 4:15 pm
Contact:

Re: Redirect 301 -Cách thức chuyển hướng, thay đổi URL trang

Post by MrReal » Mon Jun 04, 2012 3:27 pm

nguyetanh2012 wrote:popup mình nghĩ cũng không hẳn là tốt à,301 thì nếu dùng khéo vẫn được.
Popup vẫn dùng được tốt đó bạn, vì chúng ta làm SEO để làm gì => cũng là để đưa khách hàng đến với sản phẩm của chúng ta. Popup là một công cụ đưa khách hàng và visistor đến với sản phẩm của chúng ta một cách hiệu quả đấy bạn.

l3unny
Joomla! Apprentice
Joomla! Apprentice
Posts: 9
Joined: Thu May 31, 2012 1:54 am
Contact:

Re: Redirect 301 -Cách thức chuyển hướng, thay đổi URL trang

Post by l3unny » Tue Jun 05, 2012 7:37 am

Thanks bạn đã chia sẻ ^^

SOLDIER801
Joomla! Apprentice
Joomla! Apprentice
Posts: 48
Joined: Fri Apr 27, 2012 1:48 pm
Contact:

Re: Redirect 301 -Cách thức chuyển hướng, thay đổi URL trang

Post by SOLDIER801 » Wed Jun 06, 2012 1:13 pm

Hi, không có gì. Mình đọc trên [spam].net thấy hay nên mình chia sẽ cho mọi người cùng tham khảo. :D

Bạn nào sử dụng Joomla tham khảo cách Redirect 301 cho Joomla tại đây: http://forum.joomla.org/viewtopic.php?f=171&t=714717
Chia sẽ cùng nhau phát triển :D
http://kenhmuanhadat.com/

quyco
Joomla! Apprentice
Joomla! Apprentice
Posts: 10
Joined: Wed Dec 21, 2011 8:50 am
Location: Việt Nam
Contact:

Re: Redirect 301 -Cách thức chuyển hướng, thay đổi URL trang

Post by quyco » Tue Aug 14, 2012 6:54 am

Cảm ơn chủ topic, bài viết rất hay

truonglychoi
Joomla! Apprentice
Joomla! Apprentice
Posts: 39
Joined: Sat Feb 11, 2012 4:59 am
Contact:

Re: Redirect 301 -Cách thức chuyển hướng, thay đổi URL trang

Post by truonglychoi » Sat Aug 18, 2012 4:57 pm

THANK NHIEU.BAIF NAYF HAY WA DUNG THU MINH DANG CAN
--------------------------
http://dokieu.com - http://thegioiaocuoi.vn

SOLDIER801
Joomla! Apprentice
Joomla! Apprentice
Posts: 48
Joined: Fri Apr 27, 2012 1:48 pm
Contact:

Re: Redirect 301 -Cách thức chuyển hướng, thay đổi URL trang

Post by SOLDIER801 » Fri Sep 07, 2012 6:22 am

Cảm ơn mọi người đã quan tâm, sắp tới có bài hay mình sẽ post cho mọi người cùng nhau tham khảo. :D
Chia sẽ cùng nhau phát triển :D
http://kenhmuanhadat.com/

phongcachso
Joomla! Fledgling
Joomla! Fledgling
Posts: 2
Joined: Tue Nov 20, 2012 2:08 pm

Re: Redirect 301 -Cách thức chuyển hướng, thay đổi URL trang

Post by phongcachso » Tue Nov 20, 2012 2:34 pm

Cảm ơn bác nhiều, bài viết của bác rất hữu ích cho những người mới học joomla như em :)

laptrinhjoomla
Joomla! Apprentice
Joomla! Apprentice
Posts: 6
Joined: Wed Jan 23, 2013 9:25 am
Contact:

Re: Redirect 301 -Cách thức chuyển hướng, thay đổi URL trang

Post by laptrinhjoomla » Wed Jan 23, 2013 9:40 am

chủ thớt ơi cho hỏi mún redirect toàn bộ link hư về trang chủ của mình thì làm như thế nào ?

mymother
Joomla! Fledgling
Joomla! Fledgling
Posts: 1
Joined: Fri Feb 26, 2010 3:01 am
Contact:

Re: Redirect 301 -Cách thức chuyển hướng, thay đổi URL trang

Post by mymother » Thu Mar 14, 2013 4:26 am

Những chia sẽ rất có giá trị, thank bạn!

alexrianz
Joomla! Apprentice
Joomla! Apprentice
Posts: 10
Joined: Wed Apr 10, 2013 11:34 am

Re: Redirect 301 -Cách thức chuyển hướng, thay đổi URL trang

Post by alexrianz » Thu Apr 11, 2013 4:29 am

Theo mình thấy thì nếu có redirect cũng ko nên dùng kiểu HTML này. Hình như nó chậm lắm thì phải.

Code: Select all

<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=http://[spam].net">

saosangmo
Joomla! Enthusiast
Joomla! Enthusiast
Posts: 106
Joined: Sun Mar 05, 2006 8:20 pm
Location: Hà Nội
Contact:

Re: Redirect 301 -Cách thức chuyển hướng, thay đổi URL trang

Post by saosangmo » Wed Jul 31, 2013 7:11 pm

các bạn cho mình hỏi redirect mặc định của Joomla dùng thế nào vậy Components -> Redirect.
Ví dụ, mình có 1 expired URL dạng:
http://lonuongcongnghiep.com/goc-tu-van ... nuong.html
Giờ muốn chuyển sang
http://lonuongcongnghiep.com/hoi-dap/78 ... khong.html

Trong phần Redirect mình đã add source là URL trên và destination là URL dưới mà không được.

thansk
Nhận migrate Joomla phiên bản cũ lên Joomla mới nhất => https://osd.vn https://thanhnhua.vn .
Dịch vụ quản trị web Joomla: http://maytinhviethung.com/dich-vu-quan ... oomla.html

cuongddk_uit_k3
Joomla! Apprentice
Joomla! Apprentice
Posts: 24
Joined: Wed Mar 26, 2014 3:08 am
Location: so 7 nguyen cu thao dien quan 2
Contact:

Re: Redirect 301 -Cách thức chuyển hướng, thay đổi URL trang

Post by cuongddk_uit_k3 » Sun Apr 06, 2014 3:03 pm

btv_bk wrote:Redirect 301, hiện nay chỉ để tham khảo, không nên lợi dụng quá mức. Nếu bạn không muốn gặp phiền phức sau này
Không hiểu rõ lắm , phiền phức gì bạn ? nói rõ được không

niitpro
I've been banned!
Posts: 118
Joined: Sat Apr 22, 2006 3:09 pm
Contact:

Re: Redirect 301 -Cách thức chuyển hướng, thay đổi URL trang

Post by niitpro » Tue Jul 22, 2014 9:53 pm

cuongddk_uit_k3 wrote:
btv_bk wrote:Redirect 301, hiện nay chỉ để tham khảo, không nên lợi dụng quá mức. Nếu bạn không muốn gặp phiền phức sau này
Không hiểu rõ lắm , phiền phức gì bạn ? nói rõ được không
Nếu làm website quan trọng và nghiêm chỉnh bạn cần note lại tất cả các redirect để sau này nâng cấp, chuyển đổi website thì nhớ mà redirect lại, nếu dùng nhiều quá mà ko quản lý đc thì bị lỗi 404, not found dẫn tới giảm giá trị trang web

vietnamit
Joomla! Apprentice
Joomla! Apprentice
Posts: 6
Joined: Wed Apr 16, 2014 11:06 am

Re: Redirect 301 -Cách thức chuyển hướng, thay đổi URL trang

Post by vietnamit » Sat Aug 02, 2014 12:09 pm

Cho mình hỏi chút,làm sao để không chuyển bot truy cập nhỉ? Chỉ chuyển người dùng

miulyforum
Joomla! Fledgling
Joomla! Fledgling
Posts: 2
Joined: Wed May 18, 2016 8:44 am

Re: Redirect 301 -Cách thức chuyển hướng, thay đổi URL trang web

Post by miulyforum » Mon May 23, 2016 8:06 am

Thanks chủ thớt nhiều ! Đang tìm hiểu cái này ^^.

himlamcholonq6
Joomla! Intern
Joomla! Intern
Posts: 91
Joined: Sat Apr 06, 2013 7:01 am
Location: Căn hộ Hà Đô Centrosa Garden
Contact:

Re: Redirect 301 -Cách thức chuyển hướng, thay đổi URL trang web

Post by himlamcholonq6 » Sat Jun 25, 2016 9:23 am

Mình có nghe là có tool cài vào joomla là rút gọn được URL, Vậy cho hỏi là có ai biết cái tool này gọi là gì không?
Cái này có mất tiền mua không? Cảm ơn cả nhà.

seotheanhgroup
Joomla! Apprentice
Joomla! Apprentice
Posts: 9
Joined: Sat Jun 04, 2016 5:19 pm

Re: Redirect 301 -Cách thức chuyển hướng, thay đổi URL trang web

Post by seotheanhgroup » Fri Jul 01, 2016 1:56 am

Cảm ơn pác nhiều. xưa giờ em toàn làm trong host không ah! kiến thức rất bổ ích

FellowHuynh
I've been banned!
Posts: 3
Joined: Mon May 19, 2014 7:24 am
Contact:

Re: Redirect 301 -Cách thức chuyển hướng, thay đổi URL trang web

Post by FellowHuynh » Fri Nov 18, 2016 2:34 am

Cảm ơn về bài viết rất hay: Redirect 301 hay còn gội Chuyên tiếp 301 nên được sử dụng khi một trang web được chuyển tới một tên miền mới để các công cụ tìm kiếm nhanh chóng cập nhật lại chỉ mục của họ và về mặt lý thuyết, nó giúp giữ nguyên thứ hạng của một trang web cụ thể nào đó sau khi thay đổi đường dẫn. Còn trên thực tế, một điều có thể chắc chắn là nó giúp bạn không mất traffic và người đọc không bị rơi vào trang báo lỗi 404 “Trang không tìm thấy”.


Locked

Return to “Hỗ trợ kỹ thuật”