Phần quyền user đăng bài viết trong com_content

Moderator: hungkhanggl

Forum rules
Post Reply
tuandangvn
Joomla! Apprentice
Joomla! Apprentice
Posts: 13
Joined: Tue Sep 20, 2016 2:28 pm

Phần quyền user đăng bài viết trong com_content

Post by tuandangvn » Fri Nov 22, 2019 2:59 pm

#JoomlaVN_Help

Cho mình hỏi mục phần quyền. Có cách nào để phần quyền user đăng bài viết trong com_content. Bài viết sau khi đăng xong chỉ ở dạng unpublish. Không có quyền publish bài viết.

Mong nhận được sự trợ giúp

 
smpleader
Joomla! Enthusiast
Joomla! Enthusiast
Posts: 100
Joined: Thu Jun 21, 2012 7:17 am

Re: Phần quyền user đăng bài viết trong com_content

Post by smpleader » Sun Nov 24, 2019 2:35 pm

Hi bro,
Cái này từng được bàn luận nè viewtopic.php?t=916640
Còn nếu bro biết viêt plugin thì viết 1 cái mà tự động set unpublish bài viết theo kiểu group user.

vnnguyendung
Joomla! Intern
Joomla! Intern
Posts: 51
Joined: Wed Jul 09, 2008 8:40 am

Re: Phần quyền user đăng bài viết trong com_content

Post by vnnguyendung » Fri Jul 10, 2020 12:24 pm

Đã giải quyết đươc chưa bạn ơi.

 

Post Reply

Return to “Hỏi đáp Joomla! 3.x”