தமிழ் குழுமம் (Tamil Translation)

Locked
tharsan
Joomla! Fledgling
Joomla! Fledgling
Posts: 3
Joined: Mon Oct 02, 2006 4:54 am

தமிழ் குழுமம் (Tamil Translation)

Post by tharsan » Mon Oct 23, 2006 6:16 am

மற்றய எல்லா மொழிகளிலும், யோமிலா பக்கங்கள் தயாராகும்போது, தமிழுக்கு ஏன் இவ்வளவு காலம் எடுக்கின்றது என்று பார்த்தால் நமக்கிடையிலான ஒற்றுமையான செயற்பாடு இன்மையாகும். எனவே முதலில் தமிழ் நண்பர்கள் அனைவரும், ஒன்றாக இணைவோம். அதன் பின், எவ்வாறன செயற்திட்டங்களை மேற்கொள்வது என்று விவாதிப்போம்.

இச் சந்தர்ப்பத்தில் சில ஆலோசனைகள்:

1. மொழி பெயர்ப்பின் போது சுத்தமான தமிழ்சொற்களை வையுங்கள். இயலுமானவரை, ஆங்கில உச்சரிப்பை நேரடி மொழி பெயர்ப்பில் இடுவதைத் தவிர்ப்போம்.

2. அவ்வாறு தெரியாத பட்சத்தில், இத் தலைப்பினுாடாகவே அச் சொல் பற்றிய விளக்கத்தைப் பெறுவோம்!

எனவே, விரைவான துடிப்புள்ள யோமிலா கள உறவுகளாக தமிழ் மொழியை முன்னுக்கு கொண்டு வருவோம்!
Last edited by romit on Mon Oct 30, 2006 4:43 pm, edited 1 time in total.

User avatar
romit
Joomla! Explorer
Joomla! Explorer
Posts: 413
Joined: Tue Nov 22, 2005 5:39 pm
Location: Calcutta - India
Contact:

Re: தமிழ் குழுமம்

Post by romit » Tue Oct 24, 2006 7:43 pm

Erm, tharsan could you post your message in english please so that It may be read by a wider audience and may help you resolve any issues you are having..

Thanks
Romit Chatterjee
× Joomla! Web Developer - http://www.RomitChat.com
× IndicJoomla! Translation Coordinator - http://www.JoomlaIndia.org/bengali/

tharsan
Joomla! Fledgling
Joomla! Fledgling
Posts: 3
Joined: Mon Oct 02, 2006 4:54 am

Re: தமிழ் குழுமம்

Post by tharsan » Mon Oct 30, 2006 3:29 pm

Many languages becoming part of the Joombla development, but Tamil take long time to get in to the journey. is that means we (Tamils) have no unity on this issue? We have to be stand together for that. First of all we have to get together and discuss about the development.

i have some suggestions at the time of translations:
1) Try to avoid the English word at the time of translation and try to introduce the pure Tamil words.

2) if we not sure about the Tamil words we can discuss on this topic and get the correct word with meaning.

looking forward to make Tamil as an active and progressed language in the Joombla.

User avatar
romit
Joomla! Explorer
Joomla! Explorer
Posts: 413
Joined: Tue Nov 22, 2005 5:39 pm
Location: Calcutta - India
Contact:

Re: தமிழ் குழுமம்

Post by romit » Mon Oct 30, 2006 4:42 pm

tharsan thanks for posting in english..

You might be happy to know that a very good member of this forum tamilselvan has contributed to the tamil translation and after viewing through it I can say its almost complete but sadly he has not been active on the forums for a long while //

As of this time we are actively looking for tamil translators who can review the translation made by him and add a few new missing strings to it and make it joomla 1.0.11 compatible.. right now it is not, since it was made way back in February and since then quite a few joomla versions have come out with a quite few number of new strings..

About you first suggestion..
1) Try to avoid the English word at the time of translation and try to introduce the pure Tamil words.
Avoid is the perfect word for it.. since if you use fully tamil words which are not in everyday use you run the risk of alienating normal everyday users who dont have an indepth understanding of the language..
we have faced it quite a few times when translating bengali / hindi and tamil languages and decided to avoid as much as we can without harming normal everyday users..
2) if we not sure about the Tamil words we can discuss on this topic and get the correct word with meaning.
Great, we would love that..

So once again if you want to donate a few hours for the benefit of the tamil people please contact me through PM (Private Message) on this forum so that we can co ordinate and work out the few small issues needed to release the translation..

Thanks
Romit Chatterjee
× Joomla! Web Developer - http://www.RomitChat.com
× IndicJoomla! Translation Coordinator - http://www.JoomlaIndia.org/bengali/

tamil magan
Joomla! Fledgling
Joomla! Fledgling
Posts: 2
Joined: Fri Nov 03, 2006 8:01 am

Re: தமிழ் குழுமம் (Tamil Translation)

Post by tamil magan » Fri Nov 03, 2006 8:09 am

Hello,
romit wrote: tharsan thanks for posting in english..

You might be happy to know that a very good member of this forum tamilselvan has contributed to the tamil translation and after viewing through it I can say its almost complete but sadly he has not been active on the forums for a long while //

As of this time we are actively looking for tamil translators who can review the translation made by him and add a few new missing strings to it and make it joomla 1.0.11 compatible.. right now it is not, since it was made way back in February and since then quite a few joomla versions have come out with a quite few number of new strings..

About you first suggestion..
1) Try to avoid the English word at the time of translation and try to introduce the pure Tamil words.
Avoid is the perfect word for it.. since if you use fully tamil words which are not in everyday use you run the risk of alienating normal everyday users who dont have an indepth understanding of the language..
we have faced it quite a few times when translating bengali / hindi and tamil languages and decided to avoid as much as we can without harming normal everyday users..
2) if we not sure about the Tamil words we can discuss on this topic and get the correct word with meaning.
Great, we would love that..

So once again if you want to donate a few hours for the benefit of the tamil people please contact me through PM (Private Message) on this forum so that we can co ordinate and work out the few small issues needed to release the translation..

Thanks

I would like to make it happen on-behalf of  tamil speaking people all over the world.....

Kindly send me the details i will do try my level best.........

User avatar
romit
Joomla! Explorer
Joomla! Explorer
Posts: 413
Joined: Tue Nov 22, 2005 5:39 pm
Location: Calcutta - India
Contact:

Re: தமிழ் குழுமம் (Tamil Translation)

Post by romit » Fri Nov 03, 2006 6:22 pm

Thank you very much for your interest tamil magan..

Could you please send me your contact details by PM so that we can coordinate further..

Cheers  :)
Romit Chatterjee
× Joomla! Web Developer - http://www.RomitChat.com
× IndicJoomla! Translation Coordinator - http://www.JoomlaIndia.org/bengali/

ragux
Joomla! Fledgling
Joomla! Fledgling
Posts: 2
Joined: Sat Jul 08, 2006 2:43 pm

Re: தமிழ் குழுமம் (Tamil Translation)

Post by ragux » Tue Nov 14, 2006 1:59 pm

i like this type of working
i know little bit php and Unicode knowledge
may i join with u
it is important for Tamil web site consumer

User avatar
romit
Joomla! Explorer
Joomla! Explorer
Posts: 413
Joined: Tue Nov 22, 2005 5:39 pm
Location: Calcutta - India
Contact:

Re: தமிழ் குழுமம் (Tamil Translation)

Post by romit » Wed Nov 15, 2006 3:55 pm

Hi ragux,
thanks for volunteering for the translation..

I am going to repeat the same advise I gave to tamilmagan, Please contact me via PM with your contact details so that we can coordinate further..
Thanks..  :)
Romit Chatterjee
× Joomla! Web Developer - http://www.RomitChat.com
× IndicJoomla! Translation Coordinator - http://www.JoomlaIndia.org/bengali/

ragux
Joomla! Fledgling
Joomla! Fledgling
Posts: 2
Joined: Sat Jul 08, 2006 2:43 pm

Re: தமிழ் குழுமம் (Tamil Translation)

Post by ragux » Thu Nov 16, 2006 9:05 am

romit wrote: Hi ragux,
thanks for volunteering for the translation..

I am going to repeat the same advise I gave to tamilmagan, Please contact me via PM with your contact details so that we can coordinate further..
Thanks..  :)
i m doing translation English to Tamil language it is little bit hard because i can't translate  propermeaning  and  proper length
any way i try to do best

User avatar
romit
Joomla! Explorer
Joomla! Explorer
Posts: 413
Joined: Tue Nov 22, 2005 5:39 pm
Location: Calcutta - India
Contact:

Re: தமிழ் குழுமம் (Tamil Translation)

Post by romit » Thu Nov 16, 2006 10:41 am

I can understand, thanks for helping out..

I am making the process a bit simpler for you, what you can do is borrow from the translation tamilselvan did.
it can be found here.
http://forum.joomla.org/index.php/topic ... #msg202034

Cheers
Romit Chatterjee
× Joomla! Web Developer - http://www.RomitChat.com
× IndicJoomla! Translation Coordinator - http://www.JoomlaIndia.org/bengali/

dhanasekaran07
Joomla! Apprentice
Joomla! Apprentice
Posts: 5
Joined: Mon Oct 20, 2008 8:36 am

Re: தமிழ் குழுமம் (Tamil Translation)

Post by dhanasekaran07 » Tue Oct 21, 2008 8:27 am

hi..eveybody....good day...

i am new to this site and happy to take part in this forum...i am working as a website developer in php...i like to develop a website in tamil....could be please help me...


some of my friends suggested that..after finished the project....we have to add the english to tamil language conversion file...is this rite?...


i am expecting a favorable reply from all......

User avatar
sarves
Joomla! Intern
Joomla! Intern
Posts: 54
Joined: Wed Feb 13, 2008 5:17 am
Location: Sri Lanka
Contact:

Re: தமிழ் குழுமம் (Tamil Translation)

Post by sarves » Tue Oct 21, 2008 9:04 am

dhanasekaran07 wrote: i am new to this site and happy to take part in this forum...i am working as a website developer in php...i like to develop a website in tamil....could be please help me... i am expecting a favorable reply from all......
Hi,
Now you can find a Tamil language pack for Joomla!. Plz find more information here : http://forum.joomla.org/viewforum.php?f=545
Sarves (Kengatharaiyer Sarveswaran)
Member of the Tamil (Sri Lanka) Joomla Translation Team
Forge : http://joomlacode.org/gf/project/j_l10n_ta_lk/
Community site : http://joomla.tamil-it.org

Thushyanthan
Joomla! Fledgling
Joomla! Fledgling
Posts: 1
Joined: Wed Oct 20, 2010 2:54 pm

Re: தமிழ் குழுமம் (Tamil Translation)

Post by Thushyanthan » Wed Oct 20, 2010 3:01 pm

i am new to this forum, i would like to know is there any translation module from English to Tamil and Vice-versa, or any one is working on this?

User avatar
ronakbhagdev
Joomla! Enthusiast
Joomla! Enthusiast
Posts: 186
Joined: Tue Jan 15, 2008 12:14 pm
Location: Morbi - INDIA

Re: தமிழ் குழுமம் (Tamil Translation)

Post by ronakbhagdev » Thu Oct 21, 2010 5:39 am

Hi Thushyanthan,

Yes, Tamil language pack is available for Joomla. Please look at this thread - http://forum.joomla.org/viewtopic.php?f=162&t=507457
@RonakBhagdev
Coordinator of Joomla Gujarati
Soft 'n' Web : http://www.softnweb.com

User avatar
sarves
Joomla! Intern
Joomla! Intern
Posts: 54
Joined: Wed Feb 13, 2008 5:17 am
Location: Sri Lanka
Contact:

Re: தமிழ் குழுமம் (Tamil Translation)

Post by sarves » Mon Oct 25, 2010 5:01 pm

Thushyanthan wrote:i am new to this forum, i would like to know is there any translation module from English to Tamil and Vice-versa, or any one is working on this?
Hello Thusyyanthan,

We have Tamil Language packs which will give you the interfaces in Tamil.
Tamil to English translation and vice versa is still under research and we need to go a long way (As far I know) There are researches being carried out in India as well as in Sri Lanka.
I think we need to wait sometime. Once we have a procedure for this, then we can think of developing a module for Joomla!

Sarves
Sarves (Kengatharaiyer Sarveswaran)
Member of the Tamil (Sri Lanka) Joomla Translation Team
Forge : http://joomlacode.org/gf/project/j_l10n_ta_lk/
Community site : http://joomla.tamil-it.org

stalinraja
Joomla! Fledgling
Joomla! Fledgling
Posts: 1
Joined: Thu Nov 02, 2017 8:03 am

Re: தமிழ் குழுமம் (Tamil Translation)

Post by stalinraja » Thu Nov 02, 2017 8:15 am

What is the translation for forwarding message.

User avatar
imanickam
Joomla! Master
Joomla! Master
Posts: 27589
Joined: Wed Aug 13, 2008 2:57 am
Location: Chennai, India

Re: தமிழ் குழுமம் (Tamil Translation)

Post by imanickam » Thu Nov 02, 2017 8:59 am

forwarding:
  • மேலனுப்புகை, மேலனுப்பு
  • பகிர்தல், பகிர்
Ilagnayeru (MIG) Manickam | இளஞாயிறு மாணிக்கம்
Joomla! - Global Moderators Team | Translations Coordination Team | Tamil (தமிழ்) Translation Team

Eegan - Support the poor and underprivileged


Locked

Return to “Indic Languages Forum”