Instalacja........ ch***ra.... bia³o !!!

Moderators: Radek Suski, Radek Suski

Locked
User avatar
Trapp
Joomla! Apprentice
Joomla! Apprentice
Posts: 36
Joined: Sat Sep 03, 2005 4:47 pm
Contact:

Instalacja........ ch***ra.... bia³o !!!

Post by Trapp » Tue Feb 07, 2006 3:16 pm

Mam taki problem... chcia³em sobie potestowaæ joomle na serwerze www w robocie. Po przegraniu wszystkich plików i odpaleniu otrzymuje przekierowanie do : "...installation/index.php" i ..... bia³± stronê... pomy¶la³em sobie ¿e co¶ nie tak jest z uiprawnieniami lub samym php-em i mia³em sobie darowaæ ale proforma wgra³em os-commerca ... który ruszy³ bez problemów ( bez jakich kolwiek zmian atrybutów, modyfikacji serwera czy konfiguracji w php ). Przywruci³am instalkê Joomli.. d**a blada ( a raczej bia³a ).

Macie mo¿e jaki¶ pomys³ ??? Co sprawdziæ ??? Co mo¿e dawaæ taki efekt ??? :(

zrzut z phpinfo :

System NetWare IA32 NLM 6 50 Intel Pentium
Build Date Jun 13 2005 12:46:45
Server API Apache 2.0 Filter
Virtual Directory Support enabled
Configuration File (php.ini) Path sys:/php5/php.ini
PHP API 20031224
PHP Extension 20041030
Zend Extension 220040412
Debug Build no
Thread Safety enabled
IPv6 Support disabled
Registered PHP Streams php, file, http, ftp, https, ftps
Registered Stream Socket Transports tcp, udp, ssl, sslv3, sslv2, tls

Zend logo This program makes use of the Zend Scripting Language Engine:

PHP Core
Directive                           Local Value Master Value
allow_call_time_pass_reference   Off             Off
allow_url_fopen                         On           On
always_populate_raw_post_data  Off         Off
arg_separator.input                 &           &
arg_separator.output               &           &
asp_tags Off Off
auto_append_file no value no value
auto_globals_jit On On
auto_prepend_file no value no value
browscap no value no value
default_charset no value no value
default_mimetype text/html text/html
define_syslog_variables Off Off
disable_classes no value no value
disable_functions no value no value
display_errors Off Off
display_startup_errors Off Off
doc_root no value no value
docref_ext no value no value
docref_root no value no value
enable_dl On On
error_append_string no value no value
error_log sys:/php5/error.log sys:/php5/error.log
error_prepend_string no value no value
error_reporting 2047 2047
expose_php On On
extension_dir sys:/php5/ext sys:/php5/ext
file_uploads On On
html_errors On On
ignore_repeated_errors Off Off
ignore_repeated_source Off Off
ignore_user_abort Off Off
implicit_flush Off Off
include_path .;sys:/php5/includes .;sys:/php5/includes
log_errors On On
log_errors_max_len 1024 1024
magic_quotes_gpc Off Off
magic_quotes_runtime Off Off
magic_quotes_sybase Off Off
mail.force_extra_parameters no value no value
max_execution_time 30 30
max_input_time 60 60
open_basedir .;sys:/tmp .;sys:/tmp
output_buffering 4096 4096
output_handler no value no value
post_max_size 8M 8M
precision 14 14
register_argc_argv Off Off
register_globals On On
register_long_arrays On On
report_memleaks On On
report_zend_debug On On
safe_mode Off Off
safe_mode_exec_dir sys:/tmp sys:/tmp
safe_mode_gid Off Off
safe_mode_include_dir no value no value
sendmail_from no value no value
sendmail_path no value no value
serialize_precision 100 100
short_open_tag On On
SMTP localhost localhost
smtp_port 25 25
sql.safe_mode Off Off
track_errors Off Off
unserialize_callback_func no value no value
upload_max_filesize 2M 2M
upload_tmp_dir sys:/tmp sys:/tmp
user_dir no value no value
variables_order GPCS GPCS
xmlrpc_error_number 0 0
xmlrpc_errors Off Off
y2k_compliance On On
zend.ze1_compatibility_mode Off Off
Last edited by enjoy777 on Wed Feb 08, 2006 10:35 pm, edited 1 time in total.
W świecie komputerów żadna awaria się nie kończy, ponieważ przechodzi zawsze w następną.

User avatar
ORLONnet
Joomla! Explorer
Joomla! Explorer
Posts: 307
Joined: Fri Aug 19, 2005 5:15 am
Location: Poland
Contact:

Odp: Instalacja........ *******.... bia³o !!!

Post by ORLONnet » Tue Feb 07, 2006 5:49 pm

Configuration File (php.ini) Path    sys:/php5/php.ini

popatrz, a co to?

no i ogólnej natury uwaga: musisz siê wyra¿aæ?

Pozdrawiam
Norbert
ORLON.net

User avatar
Trapp
Joomla! Apprentice
Joomla! Apprentice
Posts: 36
Joined: Sat Sep 03, 2005 4:47 pm
Contact:

Re: Instalacja........ ch***ra.... bia³o !!!

Post by Trapp » Tue Feb 07, 2006 7:39 pm

jesli kogos "chol...." urazi³a sorrrry..

hmm co to ??? plik konfiguracyjny php-a i co ???

wiem ¿e tam siê ten plik znajduje .. ale tawiedza mi nic nie daje.... s±dzisz ¿e który¶ parametr php-a robi takie cudo??? mo¿e podpowiesz jaki ??

PS. jak juz wcze¶niej wspomnia³em sam php dzia³a prawid³owo.... zainstalowany os-commers i pare innych php-owych zabawek.. jedynie joomla wywali³a takie cudo jak ............ no w³a¶nie .. nic... pusty ekran
Last edited by enjoy777 on Wed Feb 08, 2006 10:36 pm, edited 1 time in total.
W świecie komputerów żadna awaria się nie kończy, ponieważ przechodzi zawsze w następną.

User avatar
ORLONnet
Joomla! Explorer
Joomla! Explorer
Posts: 307
Joined: Fri Aug 19, 2005 5:15 am
Location: Poland
Contact:

Odp: Instalacja........ ch***a.... bia³o !!!

Post by ORLONnet » Wed Feb 08, 2006 4:18 am

w ¶cie¿ce masz zawart± informacjê o wersji PHP wiêc pozwoli³em sobie Ci j± przytoczyæ
Jest to wersja php5
O wspó³pracy joomla z php5 mo¿esz znale¼æ sporo informacji
pomogê: wpisz php5 w wyszukiwarce na tym forum php5 i zaznacz tylko nasze polskie podfora (wystarczy na pocz±tek)
Pozdrawiam
Last edited by enjoy777 on Wed Feb 08, 2006 10:36 pm, edited 1 time in total.
Norbert
ORLON.net

User avatar
Trapp
Joomla! Apprentice
Joomla! Apprentice
Posts: 36
Joined: Sat Sep 03, 2005 4:47 pm
Contact:

Re: Instalacja........ ch***a.... bia³o !!!

Post by Trapp » Wed Feb 08, 2006 7:27 am

Dziêki.... ;D

hmmmm moge sprobowaæ zrobiæ downgrade na 4.... s±dzisz ¿e to za³atwi problem ??
Last edited by enjoy777 on Wed Feb 08, 2006 10:36 pm, edited 1 time in total.
W świecie komputerów żadna awaria się nie kończy, ponieważ przechodzi zawsze w następną.

User avatar
Trapp
Joomla! Apprentice
Joomla! Apprentice
Posts: 36
Joined: Sat Sep 03, 2005 4:47 pm
Contact:

Re: Instalacja........ ch***a.... bia³o !!!

Post by Trapp » Wed Feb 08, 2006 9:09 am

Pomog³o.... w 90 %.. pozosta³e 10 % w³a¶nie walcze... dziêki wielkie !!!! :-)

PS... pamiêta ktos co odpowiada za polskie krzaczki na stronie ??? niby poprawi³em sobie http.conf ale nadal wygl±da to niekoniecznie :-(
Last edited by enjoy777 on Wed Feb 08, 2006 10:37 pm, edited 1 time in total.
W świecie komputerów żadna awaria się nie kończy, ponieważ przechodzi zawsze w następną.


Locked

Return to “Instalacja i aktualizacja”