តើ​ធ្វើ​ម៉េច​ទើប​អាច​លុប​កន្ទុយ​.html ចេញ​ពីអាស័យ​ដ្ឋាន​

Locked
hengmengkong
Joomla! Intern
Joomla! Intern
Posts: 72
Joined: Sun Sep 13, 2009 3:45 am

តើ​ធ្វើ​ម៉េច​ទើប​អាច​លុប​កន្ទុយ​.html ចេញ​ពីអាស័យ​ដ្ឋាន​

Post by hengmengkong » Fri Apr 29, 2011 8:53 am

ខ្ញុំ​ចង់​បង្កើត​ទំព័រ​មួយ​ថ្មី ដោយ​ចង់​ឲ្យ​វា​មាន​ត្រឹម​តែ

Code: Select all

www.mywebsite.com/something
តើ​វា​អាច​ទៅ​រួច​ទេ?

User avatar
hengsovann
Joomla! Explorer
Joomla! Explorer
Posts: 375
Joined: Fri Jul 10, 2009 4:00 am
Location: Cambodia
Contact:

Re: តើ​ធ្វើ​ម៉េច​ទើប​អាច​លុប​កន្ទុយ​.html ចេញ​ពីអាស័យ​ដ្ឋាន​

Post by hengsovann » Fri Apr 29, 2011 12:07 pm

ក្នុង​ជុំឡា ១.៦? តើ​អ្នក​ចង់​មាន​ន័យ​ថា

Code: Select all

http://www.ស្ថាន​បណ្ដាញ​ខ្ញុំ.com/អ្វីមួយ
ពុំ​មែន

Code: Select all

http://www.ស្ថានបណ្ដាញ​ខ្ញុំ.com/អ្វីមួយ.html
គឺ​ចង់​លាក់​ ឬ​លុប​កន្ទុយ html ចេញ​មែនទេ?
Sovann Heng ហេង សុវណ្ណ getinside360.com
អរគុណ"​អាច​ជួយ​ជំរុញ​អ្នក​ដទៃ​​មាន​កម្លាំង​ចិត្ត​ក្នុង​ការ​ចែក​រំលែក
Khmer (CAMBODIA) Translation Team Coordinator អ្នក​សម្របសម្រួល​ក្រុម​បកប្រែ​ភាសា​ខ្មែរ​

User avatar
hengsovann
Joomla! Explorer
Joomla! Explorer
Posts: 375
Joined: Fri Jul 10, 2009 4:00 am
Location: Cambodia
Contact:

Re: តើ​ធ្វើ​ម៉េច​ទើប​អាច​លុប​កន្ទុយ​.html ចេញ​ពីអាស័យ​ដ្ឋាន​

Post by hengsovann » Fri Apr 29, 2011 12:13 pm

ដើម្បី​លាក់​កន្ទុយ​ .html ពី​អាសយដ្ឋាន​របស់​អ្នក​ សូម​កត់ត្រា​ចូល​ទៅ​ឆាក​ខាងក្រោយ​រួច​អនុវត្ត​ដូច​ជំហាន​ខាងក្រោម៖
  • ស្ថាន​បណ្ដាញ (Site)
  • កំណត់​រចនាសម្ព័ន្ធ​សកល (Global Configuration)
  • ផ្ទាំង​ស្ថាន​បណ្ដាញ ('Site' Tab)
  • ផ្នែក ការ​កំណត់ SEO (SEO Settings) កំណត់​យក ទេ (No) សម្រាប់​ បន្ថែម​បច្ច័យ​ទៅ​អាសយដ្ឋាន (Adds Suffix to URL)
  • រួច​ចុច​រក្សាទុក ឬ រក្សាទុក ហើយ​បិទ ជា​ការស្រេច
Sovann Heng ហេង សុវណ្ណ getinside360.com
អរគុណ"​អាច​ជួយ​ជំរុញ​អ្នក​ដទៃ​​មាន​កម្លាំង​ចិត្ត​ក្នុង​ការ​ចែក​រំលែក
Khmer (CAMBODIA) Translation Team Coordinator អ្នក​សម្របសម្រួល​ក្រុម​បកប្រែ​ភាសា​ខ្មែរ​

hengmengkong
Joomla! Intern
Joomla! Intern
Posts: 72
Joined: Sun Sep 13, 2009 3:45 am

Re: តើ​ធ្វើ​ម៉េច​ទើប​អាច​លុប​កន្ទុយ​.html ចេញ​ពីអាស័យ​ដ្ឋាន​

Post by hengmengkong » Fri Apr 29, 2011 3:09 pm

ការ​លាក់​កន្ទុយ​បាន​ជោគ​ជ័យតាម​បំណ។
អគុណ​ពូ​!

hengmengkong
Joomla! Intern
Joomla! Intern
Posts: 72
Joined: Sun Sep 13, 2009 3:45 am

Re: តើ​ធ្វើ​ម៉េច​ទើប​អាច​លុប​កន្ទុយ​.html ចេញ​ពីអាស័យ​ដ្ឋាន​

Post by hengmengkong » Mon Nov 14, 2011 5:23 am

តើ​ខ្ញុំ​អាច​លាក់​កន្ទុយ​.html​ផង​ ហើយលាក់index.php ជាមួយ​គ្នា​បានទេ?

User avatar
hengsovann
Joomla! Explorer
Joomla! Explorer
Posts: 375
Joined: Fri Jul 10, 2009 4:00 am
Location: Cambodia
Contact:

Re: តើ​ធ្វើ​ម៉េច​ទើប​អាច​លុប​កន្ទុយ​.html ចេញ​ពីអាស័យ​ដ្ឋាន​

Post by hengsovann » Fri Dec 21, 2012 12:22 am

hengmengkong wrote:តើ​ខ្ញុំ​អាច​លាក់​កន្ទុយ​.html​ផង​ ហើយលាក់index.php ជាមួយ​គ្នា​បានទេ?
យើង​ត្រូវ​កំណត់​បន្ថែម៖
  • ម៉ាស៊ីន​ស្វែងរក​ងាយ​ស្រួល​ប្រើ URL ៖ បាទ/ចាស (បំបាត់​អាសយដ្ឋាន​វែង​ដូច​ជា index.php?option=com_content&view=article&id=863:mum-phaly-funral&catid=73:year-2012&Itemid=145 មក​ត្រឹម index.php/news/863-mum-phaly-funral)
  • ប្រើ​ការ​សរសេរ​ URL ឡើងវិញ៖ បាទ/ចាស (បំបាត់ index.php) ប៉ុន្តែ​មុន​នឹង​កំណត់​យក​ជម្រើស​នេះ​អ្នក​ត្រូវ​តែ​កែ​កន្ទុយ​ឯកសារ ពី htaccess.txt .htaccess (Apache) ឬ កែ​ពី web.config.txt ទៅ​ជា web.config (IIS)
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Sovann Heng ហេង សុវណ្ណ getinside360.com
អរគុណ"​អាច​ជួយ​ជំរុញ​អ្នក​ដទៃ​​មាន​កម្លាំង​ចិត្ត​ក្នុង​ការ​ចែក​រំលែក
Khmer (CAMBODIA) Translation Team Coordinator អ្នក​សម្របសម្រួល​ក្រុម​បកប្រែ​ភាសា​ខ្មែរ​


Locked

Return to “Khmer Forum”