Cần xuất dữ liệu tin tức và sản phẩm trên Joomla

Locked
minhthohero
Joomla! Fledgling
Joomla! Fledgling
Posts: 1
Joined: Fri Aug 05, 2016 12:06 pm

Cần xuất dữ liệu tin tức và sản phẩm trên Joomla

Post by minhthohero » Fri Aug 05, 2016 12:09 pm

Nhu cầu của mình cần xuất tất cả dữ liệu của sản phẩm và tin tức trong Database ra 1 file excel, nhưng mình lại không biết nó được lưu trong bản nào và liên kết các bản nào để lấy đầy đủ thông tin. Ai biết thì giúp mình với nha, mình nói trước là mình ko biết gì về joomla hết.

Locked

Return to “Hỏi đáp Joomla! 2.5”