Cyfieithiad ddiweddaraf/Latest Translation

Post Reply
User avatar
dyfrig
Joomla! Apprentice
Joomla! Apprentice
Posts: 37
Joined: Thu Nov 20, 2008 9:07 pm
Location: Cymru/Wales

Cyfieithiad ddiweddaraf/Latest Translation

Post by dyfrig » Mon Oct 16, 2017 5:01 pm

Penderfynais agor yr edefyn newydd yma fel bod gennym un edefyn i gyhoeddi fod fersiwn newydd o'r cyfieithiad Cymraeg ar gael.

Cyfieithiad Cymraeg 3.8.1 wedi ei gyhoeddi ac ar gael drwy ddiweddaru'r fersiwn bresennol neu o https://community.joomla.org/translatio ... html#cy-gb

Pecyn gwefan flaen ydi hwn yn unig. Gobeithiaf weithio ar y pecyn gweinyddol dros y gaeaf gan obeithio y bydd yn barod o leiaf erbyn i Joomla 4 gael ei ryddhau. Bydd unrhyw gynigion o help yn cael eu derbyn yn ddiolchgar!

New thread for Joomla Welsh Translation announcements.

3.8.1 translation now available and available through normal update process or from https://community.joomla.org/translatio ... html#cy-gb.

It's a site only package. Hope to work on Admin package over winter and have it ready at least before Joomla 4.0 is released.

User avatar
dyfrig
Joomla! Apprentice
Joomla! Apprentice
Posts: 37
Joined: Thu Nov 20, 2008 9:07 pm
Location: Cymru/Wales

Re: Cyfieithiad ddiweddaraf/Latest Translation

Post by dyfrig » Tue Feb 27, 2018 4:01 pm

Cyfieithiad Cymraeg 3.8.5 wedi ei gyhoeddi ac ar gael drwy ddiweddaru'r fersiwn bresennol, pan yn gosod gwefan Joomla newydd neu o https://community.joomla.org/translatio ... html#cy-gb. Mae fersiynau blaenorol 3.8.2 - 3.8.4 hefyd ar gael o'r ddolen uchod

Pecyn gwefan flaen yn unig ydi hwn o hyd. Dwi'n dal i drio cael amser i ddiweddaru ffeiliau'r wefan gweinyddol.

Bydd unrhyw gynigion o help yn cael eu derbyn yn ddiolchgar! Da ni'n defnyddio Crowdin i gyfieithu felly mae croeso i unrhyw un ymuno a'r tîm i gynnig cyfieithiadau neu welliannau. Mae cyfieithiadau blaenorol Cyngor Sir Powys (2.5) wedi eu huwchlwytho i Crowdin felly fydd dim angen i ni gyfieithu popeth o bell ffordd.

User avatar
dyfrig
Joomla! Apprentice
Joomla! Apprentice
Posts: 37
Joined: Thu Nov 20, 2008 9:07 pm
Location: Cymru/Wales

Re: Cyfieithiad ddiweddaraf/Latest Translation

Post by dyfrig » Sat Nov 03, 2018 11:10 am

Cyfieithiad Cymraeg Joomla 3.9.0 wedi ei gyhoeddi ac ar gael drwy ddiweddaru'r fersiwn bresennol, pan yn gosod gwefan Joomla newydd neu o https://community.joomla.org/translatio ... html#cy-gb.

Dwi'n ymddiheuro fod un pecyn gyda gwall bychan wedi ymddangos ers ddoe. Roedd y pecyn yn ymddangos yn adran diweddaru estyniadau eich gwefannau fel 3.8.9.1 ond ar ôl ei osod yn ymddangos yn gywir fel 3.9.0.1 . Mae'r broblem wedi ei datrys rŵan a'r pecyn diweddaraf yw 3.9.0.3

Pecyn gwefan flaen yn unig ydi hwn o hyd. Dwi wrthi ar hyn o bryd yn ddiweddaru ffeiliau'r wefan weinyddol gan obeithio bod yn barod erbyn bydd Joomla 4 allan.

Bydd unrhyw gynigion o help yn cael eu derbyn yn ddiolchgar neu dim ond cysylltu i adael i ni wybod eich bod yn defnyddio Joomla Cymraeg. Da ni'n defnyddio Crowdin i gyfieithu felly mae croeso i unrhyw un ymuno a'r tîm i gynnig cyfieithiadau neu welliannau.


Post Reply

Return to “Welsh Forum”