Giúp mình sửa lỗi trắng trang khi up host với!!!

Moderator: hungkhanggl

Post Reply
Thanh Phan
Joomla! Fledgling
Joomla! Fledgling
Posts: 1
Joined: Thu Mar 14, 2019 4:34 pm

Giúp mình sửa lỗi trắng trang khi up host với!!!

Post by Thanh Phan » Thu Mar 14, 2019 4:40 pm

Chào Anh Chị.
Hiện tại em đang làm website bằng joomla. giao diện trên localhost chạy ok rồi ạ. Nhưng mà up lên host thì lại trắng trang. vào trang quản trị admin cũng ko đc luôn ạ. Em đã tìm hiểu và sửa đúng file configuration nhưng vẫn ko ăn thua ạ. Nhờ anh chị giúp em với ạ!!!

dưới đây là file configuration của em ạ
<?php
class JConfig {
public $offline = '0';
public $offline_message = 'Trang web đang bảo trì !!!';
public $display_offline_message = '1';
public $offline_image = '';
public $sitename = 'Trang chủ';
public $editor = 'jce';
public $captcha = 'recaptcha';
public $list_limit = '100';
public $access = '1';
public $debug = '0';
public $debug_lang = '0';
public $dbtype = 'mysqli';
public $host = 'localhost';
public $user = '[ redacted ]';
public $password = '[ redacted ]';
public $db = '[ redacted ]';
public $dbprefix = '[ redacted ]';
public $live_site = '';
public $secret = '[ redacted ]';
public $gzip = '1';
public $error_reporting = 'none';
public $helpurl = 'ttp://help.joomla.org/proxy/index.php?option=com_help&amp;keyref=Help{major}{minor}:{keyref}'';
public $ftp_host = '127.0.0.1';
public $ftp_port = '21';
public $ftp_user = '';
public $ftp_pass = '';
public $ftp_root = '';
public $ftp_enable = '0';
public $offset = 'Asia/Ho_Chi_Minh';
public $offset_user = 'UTC';
public $mailer = 'smtp';
public $mailfrom = 'admin@admin.com';
public $fromname = 'admin';
public $sendmail = '/usr/sbin/sendmail';
public $smtpauth = '1';
public $smtpuser = 'admin@admin.com';
public $smtppass = '';
public $smtphost = 'smtp.gmail.com';
public $smtpsecure = 'ssl';
public $smtpport = '465';
public $caching = '0';
public $cache_handler = 'file';
public $cachetime = '15';
public $MetaDesc = '';
public $MetaKeys = '';
public $MetaTitle = '1';
public $MetaAuthor = '1';
public $MetaVersion = '0';
public $robots = '';
public $sef = '1';
public $sef_rewrite = '1';
public $sef_suffix = '1';
public $unicodeslugs = '0';
public $feed_limit = '100';
public $log_path = '/logs';
public $tmp_path = '/tmp';
public $lifetime = '60';
public $session_handler = 'database';
public $MetaRights = '';
public $sitename_pagetitles = '0';
public $force_ssl = '0';
public $feed_email = 'author';
public $cookie_domain = '';
public $cookie_path = '';
}
Last edited by toivo on Wed May 29, 2019 11:54 am, edited 2 times in total.
Reason: mod note: removed sensitive info

thuandx89
Joomla! Fledgling
Joomla! Fledgling
Posts: 1
Joined: Wed May 29, 2019 8:26 am

Re: Giúp mình sửa lỗi trắng trang khi up host với!!!

Post by thuandx89 » Wed May 29, 2019 8:29 am

kiểm tra lại xem database xem bạn/


Post Reply

Return to “Hỏi đáp Joomla! 3.x”