Giúp mình sửa lỗi trắng trang khi up host với!!!

Moderator: hungkhanggl

Post Reply
Thanh Phan
Joomla! Fledgling
Joomla! Fledgling
Posts: 1
Joined: Thu Mar 14, 2019 4:34 pm

Giúp mình sửa lỗi trắng trang khi up host với!!!

Post by Thanh Phan » Thu Mar 14, 2019 4:40 pm

Chào Anh Chị.
Hiện tại em đang làm website bằng joomla. giao diện trên localhost chạy ok rồi ạ. Nhưng mà up lên host thì lại trắng trang. vào trang quản trị admin cũng ko đc luôn ạ. Em đã tìm hiểu và sửa đúng file configuration nhưng vẫn ko ăn thua ạ. Nhờ anh chị giúp em với ạ!!!

dưới đây là file configuration của em ạ
<?php
class JConfig {
public $offline = '0';
public $offline_message = 'Trang web đang bảo trì !!!';
public $display_offline_message = '1';
public $offline_image = '';
public $sitename = 'Trang chủ';
public $editor = 'jce';
public $captcha = 'recaptcha';
public $list_limit = '100';
public $access = '1';
public $debug = '0';
public $debug_lang = '0';
public $dbtype = 'mysqli';
public $host = 'localhost';
public $user = 'thietkew_duoc';
public $password = 'A8JCQe0K';
public $db = 'thietkew_duoc';
public $dbprefix = 'z63jb_';
public $live_site = '';
public $secret = '24CbQUJMJUhb9hwz';
public $gzip = '1';
public $error_reporting = 'none';
public $helpurl = 'ttp://help.joomla.org/proxy/index.php?option=com_help&amp;keyref=Help{major}{minor}:{keyref}'';
public $ftp_host = '127.0.0.1';
public $ftp_port = '21';
public $ftp_user = '';
public $ftp_pass = '';
public $ftp_root = '';
public $ftp_enable = '0';
public $offset = 'Asia/Ho_Chi_Minh';
public $offset_user = 'UTC';
public $mailer = 'smtp';
public $mailfrom = 'admin@admin.com';
public $fromname = 'admin';
public $sendmail = '/usr/sbin/sendmail';
public $smtpauth = '1';
public $smtpuser = 'admin@admin.com';
public $smtppass = '';
public $smtphost = 'smtp.gmail.com';
public $smtpsecure = 'ssl';
public $smtpport = '465';
public $caching = '0';
public $cache_handler = 'file';
public $cachetime = '15';
public $MetaDesc = '';
public $MetaKeys = '';
public $MetaTitle = '1';
public $MetaAuthor = '1';
public $MetaVersion = '0';
public $robots = '';
public $sef = '1';
public $sef_rewrite = '1';
public $sef_suffix = '1';
public $unicodeslugs = '0';
public $feed_limit = '100';
public $log_path = '/logs';
public $tmp_path = '/tmp';
public $lifetime = '60';
public $session_handler = 'database';
public $MetaRights = '';
public $sitename_pagetitles = '0';
public $force_ssl = '0';
public $feed_email = 'author';
public $cookie_domain = '';
public $cookie_path = '';
}
Last edited by Thanh Phan on Thu Mar 14, 2019 5:52 pm, edited 1 time in total.

Post Reply

Return to “Hỏi đáp Joomla! 3”